Методи

Методите които използваме зависят от конкретната ситуация.  Опита ни е научил, че универсална рецепта не съществува. Въпреки това има няколко стандартни изходни позиции, зависещи най- общо от:

  • типа помещение и конкретните му особенности
  • годишния сезон
  • вида вредители
  • населеността на вредителите

От там нататък всичко е знание и опит. Не бихме могли  да Ви предложим едностранно решение, то зависи от комбинацията на посочените по-горе особености в съчетание с особеностите на препаратите.  Методите  на работа и конкретното решение ще Ви разясним след като получим необходимата информация по телефона или при посещение на място.

Със сигурност обаче можем да Ви гарантираме, че ще получите:

  • необходимата документация
  • услуга с високо качество
  • гаранция, че след обработка вредителите ще измират

Не можем да Ви гарантираме период в който вредителите няма да се появят. Ние не им забраняваме да навлизат в помещенията Ви, а унищожаваме тези които са навлезли.