Share
Направи запитване !!!

Изделия по RIM-технология от течен силиконов каучук (LSR)

Технологията  и оборудването се внедряват във фирмата по следния проект:

BG2003/004-937.05.01-16 Подобряване на здравословните и безопасни условия на труда в дружество „Далекс – Пенка Михайлова”, чрез внедряване на ново оборудване и технологии по отношение на наредбите на Европейския съюз в каучуковата индустрия

Технологията позволява производството на изделия от течен силиконов каучук на най-съвременно технологично оборудване на машини с цифрово-програмно управление.Производството е  напълно автоматизирано и високопроизводително,гарантиращо високо качество на изделията.

Внедряването на новото оборудване и технология осигурява благоприятна производствена среда: отсъствие на прах и вредни емиссии,минимален шум и вибрации, липса на ръчен труд.

Използуваните суровини (LSR) гарантират производство на изделия с високи механични показатели, отлична студо- и топлоустойчивост и много добри санитарно-хигиенни показатели.

Изделията от течен силиконов каучук притежават:

  • Отлични физико-механични показатели
  • Студоустойчивост до -40ºС
  • Топлоустойчивост до 250 ºС
  • Разрешени  за употреба в медицината
  • Подходящи за различни медицински и санитарни изделия (катетри,помпи,уплътнители,Биберони и др.)
  • Възможности за приложение в медицинската техника, автомобилостроенето,битовата техника , машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост