Share
Направи запитване !!!

За нас

Създаване - 34-то училище е основано  през 1977година.  Първият директор с особени заслуги е г-жа Мария Белчева. Малко по-късно учебното заведение е вече гимназия с голяма популярност в района и с високи амбиции за качествено обучение на своите възпитаници. Днес училището дава основно образование. До този момент тук са получили дипломи общо 3930 ученика, от които 1430 за средно образование и 2500 - за основно. 

Патронът на училището е Стою Шишков /1865 – 1937 г./ - известен изследвач на българския фолклор, етнограф, общественик, автор на много статии за бита, културата и традициите на родопския край. В библиотеката ни се съхраняват негови ръкописи и публикации, предоставени от наследниците му.

В 34-то Основно училище работи много сериозен екип от преподаватели, възпитатели, ресурсни учители, педагози с дългогодишен опит и висока квалификация. Училището е базово към СУ „Св. Климент Охридски”. Голяма част от учениците имат следзавършването сипрестижна реализация  в България и в други страни. Днес тук учат над 560 ученици в предучилищна, начална и прогимназиална степен. Ръководството и целият колективна училищетоработят и по програми за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности. 

34-то училище „Стою Шишков” е популярно с утвърдените си традиции и празници, които се отбелязват  всяка година: такива са всички исторически дати в България, както и Коледна изложба, Дни на театъра и музиката, Пролетен карнавал, „34-то търси талант”, „Рисунка върху асфалта”. Вокалната група „Три четвърти” е носител на престижни награди, а мажоретният състав винаги с изпълненията си успява да завладее публиката. Краят на учебната година приключва по традиция с тържествен концерт.

Училището ни има и мисия да подкрепя всички талантливи ученици, които постигат високи резултати на олимпиади, състезания, изпити и конкурси в различни области на знанието – математика, литература, информационни технологии, спорт, изобразително изкуство. Получените грамоти и награди са гордост за всички.

През последните години в училището активно се работи и по следните проекти "Работа с талантливи ученици", проект "Успех", проект "Квалификация на учителите" и др.
Училището предоставя много добра материална база за своите възпитаници: тук има ученически стол и бюфет, голям физкултурен салон, две компютърни зали, както и кабинети по български език и литература, география, биология и химия, физика, музика, изобразително изкуство,мултимедийна зала и др. Периодично се извършват ремонти в цялата сграда. В училището има осигурена охрана по време на учебните занятия.

34 ОУ „Стою Шишков” притежава неповторим дух, който всички преподаватели и ученици носят в сърцето си.