Дистрибутори

Собствен разнос по региони:
Източна и Северна България – 0882 941 078
Южна и Западна България – 0882 621 892

Пловдив:

“Бета 12” ООД
Борис Иванов – факс 032/ 960955

“Данев 44” ЕООД
Йордан Данев – факс 032/ 955136

„Виктори ЧАМ” ЕТ
Чудомир Чиков – факс 032/ 967848

Пазарджик:
“Дичи”ЕООД
Димитър Медаров – 034/ 445728

„Писков“ЕООД
Детелин Писков – 034/ 446297

Стара Загора:
“Осана 96” ООД
Кънчо Димов – 042/ 640189

“Плам – Евгений Влайчев” ЕТ
Евгений Влайчев – 042/ 604004, 042/ 250185, 0888424703

Бургас:
“Типи груп” ООД
Стоянка Вълкова – 056/ 886136

“Явор-46”ЕТ
Стамат Христов -056/ 825815

Горна Оряховица:

„Димаго 1“ООД
Димитър Стойков – 0619/ 20043

Варна:
„Семела Груп“ЕООД
Веселин Димитров – 052/ 571390
Ямбол
“Вилтон2”ООД
Петър Додов -0887770664

„Торибон“ЕООД
Благой Богданов – 046/ 664042

Карнобат:
„Братя Блецови“ООД
Христо Блецов -0887887742

София:
„Маррая 2010“ЕООД
Марио Милушев -0896428438

Смолян:
„Асен Асенов“ЕТ
Асен Асенов – 0878127612