За нас

Из изсторията на 21 СОУ „Христо Ботев” 

1931 г. – създаване на училището като филиал на II мъжка гимназия.   
      
1937 г. – обособява се като IV девическа гимназия.

1939 г. – получава името „Христо Ботев".

1945 г. – пръснатата в няколко сгради IV девическа гимназия се събира в сградата на II мъжка гимназия.

1950 г. – IV девическа гимназия се преименува в 21 единно девическо училище „Христо Ботев”. 

1976 г. – 21 ЕСПУ се слива с 30-то основно училище и се премества в кв. „Лозенец”.

1990 г. – създават се първите за страната паралелки чуждоезиков профил - английски език в СОУ.

1998 г. – създава се профил „Изобразително изкуство". 

Какво предлагаме?

Групи за предучилищна подготовка

В залата за предучилищна подготовка малките "ученици" пишат първите си букви, измислят вълнуващи игри и се учат да бъдат приятели в една модерна, уютна обстановка, защото комфортът, оптимизмът и доброто настроение са начало на всяка истинска грижа за децата. Училището разполага с помещения за две подготвителни групи в различни възрастови категории - 5 и 6 годишни деца - като им осигурява и възможност за следобедна почивка и сън.

I-VII клас

Началното и прогимназиалното образование са специални заради това, че оставят особен отпечатък върху живота на всяко дете. Това е моментът, в който личността трябва да срещне своето най-голямо изпитание – да се научи да се справя в конкурентна среда и от това да развие чувство за компетентност и желание за труд. Самочувствието, с което възрастните се изправят срещу задачите на живота, се изгражда в първите училищни години. В класната стая, в условията на сложното общуване между малките личности и непрекъснатото изпитание на ума и волята, детето разбира каква е неговата цена и къде е място му в света на другите хора. Тук се решава по-нататъшна му съдба – дали личността му ще придобие увереност и сила за бъдещето или ще се оттегли в света на несигурността и пасивността. Ние знаем, че учителят участва в този решителен епизод от живота на детето по съдбовен начин. Той разполага с голямата сила и отговорност да помогне на децата да развият, почувстват и разберат своята значимост и за първи път да изпитат удоволствието от усиления труд. Защото няма по-сладка награда от усмивката на щастливото и гордо от своя успех дете. От няколко години нашето училище има групи за предучилищно обучение, които предлагат пълноценна грижа за образователното и личностното развитие и на най-малките.

VIII-XII клас. Чуждоезиков профил

 21 СОУ „Христо Ботев“ e първото средно общообразователно училище в България, което разкрива паралелки с чуждоезиков профил. Повече от 20 години училището предлага условия за интензивно изучаване на английски език, които отговарят на всички стандарти за профилирано чуждоезиково обучение в средните училища. Училището е партньор на Лонгман България – изключителен представител на издателство Pearson Longman за България, което разработва оригинални, съвременни и съобразени с международните стандарти учебни системи по английски език. Нашето партньорство с Лонгман България е стъпка в посоката на 8 ангажиране с най-новите и иновативни методи за осигуряване на достъпност и ефективност на процеса на придобиване на чуждоезикови умения. Ние вярваме, че разработените с особено внимание учебни помагала, както и интерактивните технологии имат централно значение за оптимизирането на обучението по английски език. Резултатите от една комплексна грижа за условията на чуждоезиковото обучение носят допълнителни идеи и партньорства. Всяка година наши зрелостници полагат специализирани изпити по английски език, за да продължат обучението си в чужбина и тяхната активност като кандидати за изпитите на Кеймбридж донесе на училището бронзов статут за партньорство с Британския съвет. Училището си партнира с Британския съвет и като негов изпитен център. Конкурентната среда и общият дух на внимание и грижа към личните постижения и кариерното развитие са едно от условията за успешната кандидатстудентска кампания, която нашите зрелостници реализират всяка година: около 90 % от тях продължават обучението си във висши учебни заведения в страната и чужбина. Това, разбира се, е резултат и от личните качества на учениците, които не спират да ни дават увереност, че децата на България са талантливи, отговорни и целенасочени. 

VIII-XII.Непрофилирано обучение

21 СОУ „Христо Ботев“ е едно от малкото училища в София, които предлагат обучение в непрофилирани паралелки. Липсата на тясна насоченост на този тип обучение се компенсира от един достатъчно гъвкав учебен план, позволяващ на учениците да оформят своето развитие, съобразно възрастовите и личностните си предпочитания. Всяка година те имат възможност да „профилират” своята учебна програма с часове за задължителноизбираема подготовка, които в 11 и 12 клас представляват съществен дял от училищната им заетост. По този начин, в рамките на своето задължително обучение, учениците могат да изучават разширено няколко учебни дисциплини, включително изобразително изкуство и спорт. В учебния план на непрофилираното ни обучение централно значение имат хуманитарните дисциплини История и Философски цикъл, които се изучават под формата на задължителноизбираема подготовка от 9 до 12 клас. Този допълнителен ресурс от учебни часове, който разширява историческата и философска образованост на учениците и повишава тяхната социална компетентност, увеличава шансовете за едно успешно кандидат-студентско представяне. В задължителноизбираемите часове по история, психология, право и философия се работи преди всичко върху развиването на комуникативните умения и изграждането на култура на изразяване и отстояване на личната позиция, а това е сериозна предпоставка за конкурентност и ефективно ориентиране в света на кариерните възможности. Разширеното изучаване на история и философски дисциплини предлага възможност за по- нататъшно развитие в областта на правото и социалните науки.