За нас

140 СОУ „Иван Богоров“ е основано през 1986 г. В сградата си в ж.к. Обеля-2 се помещава от учебната 1987/1988 г.

До 1993г. училището носи името на Христо Кабакчиев, след което патрон става д-р Иван Богоров – първият български журналист и езиковед. За 10-годишнината е създаден „Химн на 140 СОУ“ от учителите Иванка Павлова (текст) и Йосиф Йосифов (музика).

От 1991 г. в Гимназиален етап е утвърдено профилирано обучение в хуманитарен и природо-математически профил.

В училището се изучава хореография от 1992 г. в различни форми – СИП, ЗИП и профил „Изкуства“ (от 2001 г.)

Учебните планове за Начален и Прогимназиален етап включват ЗИП по чужди езици (Английски, Руски); Български език и литература; Математика; Информационни технологии, Хореография.

От учебната 2003/2004 г. училището приема и деца в подготвителни паралелки.

В 140 СОУ има ресурсни учители, психолог и целодневно медицинско обслужване.

Училището разполага с три компютърни кабинета, консултативен кабинет за интегрирано обучение в мултикултурна среда, мултимедиен кабинета, актова и три хореографски зали, два физкултурни салона, библиотека, книжарница, стол, бюфет и басейн.

През 2004 г. е открит Етнографски музей към училището с експонати, дарени от родители и служители.

От 1994 г. до днес, с труда на учители в 140 СОУ, се реализира проект за вътрешно оформление на сградата със стенописи на различна тематика. През 1988 година са създадени училищния танцов състав „Връбниче“ и вокалната група, които имат много изяви и творчески постижения на общинско, национално и международно ниво.

Като наследници на д-р Иван Богоров учениците се изявяват в клуб „Млад журналист“ и издават в-к „Богоровец“. От 2001 г. с помощта на Балканска фондация за международно образование и разбирателство „Дайвърсити“ е оборудвано радиостудио, където се реализира предаването „Нулев час“.

От създаването си през 1999 г. клуб „Млад огнеборец“, печели престижни места в столични и републикански състезания.

В училищната библиотека от 2007 г. работи клуб „Любители на книгата“.

Традиция е провеждането на „Ден на талантите“, конкурсите „Мис-140 СОУ“ и „Мис и мистър Бонбон“.

Активна спортна дейност и престижни победи имат отборите по футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, шах-мат, плуване.

Резултат от сериозната и отговорна работа на екипа в 140 СОУ са постиженията и професионалната реализация на учениците в областта на правото, журналистиката, хуманната и ветеринарна медицина, танцовото и актьорско майсторство, философия и психология, педагогика, филологии, икономика и спорт.

Поддържането на традициите и работата по нови проекти в партньорство с държавни и обществени организации са основание за оптимистичната визия на училището.