Пълен гинекологичен преглед

Пълният гинекологичен преглед включва:

  1. Гинекологичен преглед - извършва се оглед и палпация на корема, външните и вътрешните гениталии .
  2. Цитонамазка /ПАП тест/ - Скринингово изследване за вторична профилактика на преканцерозите и злокачествените заболявания на шийката на матката.

Има различни класификации на резултатите.
В България се използва разграничаването на четири групи на риск с подгрупи.
Обичайно освен резултат като група по Papanicolau има и описание на находката и препоръка от цитолога – например: контрола след 3-6-12 месеца или контрола след провеждане на противовъзпалителна терапия или с препоръка за колпоскопия и/или биопсия и хистологично изследване.

Групите с висок риск (цитологично сигнализирани) – IIIВ гр. изискват диагностично уточняване – колпоскопия, биопсия и хистологичен резултат.