Лапароскопия

Лапароскопия е максимално щадяща операция и спада към т.нар. ендоскопски операции (наричани още безкръвни операции). Извършва се с диагностична или терапевтична цел. Като диагностична най-често за установяване на проходимост на маточните тръби (изключително точен метод), и оперативна при заболявания на маточните тръби (тазово-възпалителна болест, ендометриоза, сраствания, извънматочна бременност); яйчниците (кисти, поликистоза); матката (миоми от външната страна на матката, някои вродени аномалии на матката).

При лапароскопската операция пациентът е под пълна ендотрахеална анестезия. На коремната стена непосредствено под пъпа се прави малка дупчица, през която чрез троакар се вкарва камера /оптика/ и се извършва цялостен оглед на коремната кухина и малкия таз. Поради по-голямото увеличение на образа, около 7-8 пъти по-високо от възможностите на човешкото око, лапароскопията позволява извършването на по-прецизен оглед на коремната кухина и малкия таз и особено при диагностицирането и терапията на ендометриозни огнища. Това води до най-точно стадиране и възможност за фино манипулиране. В началото на операцията се поставят работните троакари – обикновено три на брой, в долната част на корема, посредством които се въвеждат инструментите за извършване на самата лапароскопска манипулация. Дупчиците са с размер приблизително 10 мм. За да се улесни достъпът, в корема се поставя въглероден двуокис. По време на операцията екипът следи на монитор своите действия, като операцията може да бъде записана на електронен носител. В последствие записът може да бъде предоставен на пациента като част от медицинската му документация при консултация с други специалисти.

Предимствата на лапароскопската операция спрямо отворената коремна операция (лапаротомия) са:

 • Бързото възстановяване на пациентката;
 • Намаления болничен престой;
 • Минималната кръвозагуба;
 • Минималния оперативен травматизъм;
 • Ниската честота на постоперативни инфекции.

Върху корема  отначало остават следи от малките отвори, които с времето стават незабележими.

В МБАЛ ”Иван Рилски”   се  извършват следните безкръвни операции:

 • оперативно лечение на миоми
 • оперативно лечение на кисти
 • извънматочна бременност
 • стерилизация на тръби
 • хромопертубация-за оценка проходимостта на маточните тръби
 • лапароскопска (безкръвна) хистеректомия – премахване на матка
 • ендометриоза
 • лапароскопско повдигане чрез „платна”  при  десцензус (спадане) на предна и задна влагалищна стена