Пътна основа

Доставка на трошенокаменна настилка, скална маса, задаване на нужното ниво, профилиране с автогрейдер и уплътняване с валяк.