Share
Направи запитване !!!

Асфалтиране на цели участъци

Подготовка на пътната основа чрез насипване и валиране на инертния материал, доставка на различни типове асфалтова смес, полагане на асфалт, уплътняване с различни по размер валяци.