Пожароизвестителни и пожарогасителни системи

„ЦИКОНИЯ“ ООД - Варна е специализирана в проектирането, изграждането и сервиза на пожароизвестителни и пожарогасителни системи за кораби, промишлени предприятия, хотели, офиси и домове.

Фирмата предлага абонаментно обслужване на пожароизвестителни, пожарогасителни системи, системи за отвеждане на дим и топлина, пожарни кранове, съгласно изискването на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.