За нас

История

„ЦИКОНИЯ“ ООД - Варна е учредено през 1990 г. със 100% частен капитал. Фирмата се утвърди като една от водещите у нас в областта на проектирането, производството и техническото сервизно обслужване на пожарогасители, пожарогасително и пожароизвестително оборудване и системи за морски и индустриални цели, доставка на технически газове и противопожарна техника. За тази дейност „ЦИКОНИЯ“ ООД притежава сертификат за качество ISO 9001:2008.

Периодът, в който „ЦИКОНИЯ“ ООД се появи на нашия и международния пазар не е нито толкова кратък, нито толкова продължителен, но според оценките на редица експерти в областта на бизнеса, той е напълно достатъчен фирмата да се утвърди като една от най-авторитетните и проспериращи в този бранш. Нейната уникалност се състои в това, че през годините на нейното съществуване, тя успя да се наложи на пазара и да запази една неподозирана от мнозина своя "ниша", да я обогати и усъвършенства, за да бъде полезна както на многобройните си клиенти, така и за развитието на цялостната бизнес среда в България.

Мисия

„ЦИКОНИЯ“ ООД - гр. Варна да бъде сред водещите фирми в областта на проектирането, производството и сервизното обслужване на пожарогасители, пожарогасително и пожароизвестително оборудване и системи за морски и индустриални цели, доставката на технически газове, техническото корабното снабдяване, контейнерни превози. Фирмата да осигури на клиентите качествени и надеждни стоки и услуги, доставени или извършени своевременно на приемлива цена. Да предложи максимално улеснение за потребителите чрез използването на най-модерни технологии в проектирането, изграждането и сервиза на пожарогасителните и пожароизвестителни системи. Доброто обслужване, персоналният контакт и вярата на нашите партньори в професионалните ни отношения са сред приоритетите на дружеството. Дейността на фирмата да утвърди търговската марка „ЦИКОНИЯ“ ООД като емблема на надеждност, лоялност и предпочитан партньор.

Цели

 • Задълбочено проучване и анализиране на потребителските нужди и очаквания, както и на обкръжаващата икономическа среда;
 • Осигуряване на качествени стоки и услуги с цел максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите;
 • Съблюдаване на нормативните изисквания към предоставяните стоки и услуги;
 • Повишаване продажбите и рентабилността чрез изграждане на стабилни връзки с настоящите клиенти и привличане на нови такива;
 • Обогатяване на предлагания продуктов асортимент;
 • Налагане на собствена марка пожарогасители „ЦИКОНИЯ“ ООД;
 • Поддържане на пазарна конкурентноспособност, полагане на усилия и средства за завоюване на нови пазарни позиции;
 • Партньорство с утвърдени фирми, като по този начин даваме сигурност на клиентите и печелим доверието им;
 • Ефективно функциониране на отделните звена в организационната структура на фирмата, навременно осигуряване на материални, технически и човешки ресурси;
 • Поддържане на оптимални количества от стоки с оглед своевременно задоволяване потребностите на клиентите.

ISO

Стремежът за непрекъснато усъвършенстване е част от философията на нашия управленски екип за бъдещето развитие на фирмата. Именно поради тази причина през 2000г. „ЦИКОНИЯ“ ООД получи сертификат ISO 9001:2008 за системата за управление на качеството. За осъществяване до край на своята последователна политика по качеството, „ЦИКОНИЯ“ ООДе разработила и прилага свои строги изисквания:

 • Постоянна ангажираност и отговорност на ръководството в утвърждаването и усъвършенстването на услугите за задоволяване на изискванията на всеки един клиент;
 • Системна квалификация и висок професионализъм на целия персонал;
 • Отговорност на всеки служител за перфектно изпълнение на задълженията му;
 • Осигуряване на всички ресурси, необходими за реализиране на политиката по качеството;
 • Управление и контрол на процесите във фирмата;
 • Планиране на дейности за поддържане и постоянно подобряване на качеството;
 • Създаване на увереност у потребителите, че техните изисквания за доставяния им продукт ще бъдат напълно удовлетворени;

За постигане на своята цялостна фирмена политика, „ЦИКОНИЯ“ ООД неотклонно и последователно разработва свои инициативи за все по-пълното внедряване на системата за управление на качеството.
Всичко това създава по-големи възможности и е гаранция за постоянния видим напредък на „ЦИКОНИЯ“ ООД.