Share
Направи запитване !!!

ЦПО на заварчици

Центърът за професионално обучение е създаден с Решение на МС през 1976г. Оттогава досега са обучени повече от 70 хиляди заварчици по всички специалности и степени. През 2003г. получава Лицензия № 200312118 за обучение по професия „Заварчик“ – код 521090, специалност „Заваряване“ – код 5210901, съгласно Наредба №7/2002г.

Обучението се извършва по програми, одобрени от НАПОО. Курсовете са с продължителност 320 часа. Завършилите успешно получават Свидетелство за правоспособност по заваряване.

Провеждат се курсове по методите:

 • Ръчно електродъгово заваряване;
 • Аргонодъгово заваряване;
 • Заваряване в защитна среда от интертен или активен газ;
 • Газокислородно заваряване и рязане;
 • Спояване с твърди припои.

Обученията се провеждат в ЦЕРБ ЕАД или по места след договаряне.

В курсовете по заваряване се изучава:

Теория:

 • Общотехнически знания
 • Основи на металознанието
 • Технология на специалността:
  • Заваряемост на металите
  • Заваръчни напрежения и деформации
  • Технология и техника на заваряване
  • Безопасност и здраве при работа
  • Пожарна и аварийна безопасност.

Практика:

Успешна практика по различни модули за всяка специалност.

Курсовете завършват с изпити по теория и практика.

За въпроси и запитвания:

Владимир Аврамов

Ръководител ЦПО

тел.: 02/ 8105 436

имейл: info@cerb.bg