Share
Направи запитване !!!

Химическа лаборатория

Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO 17025:2006 - регистрационен номер № 225 ЛИ от ИА "БСА" с обхват на акредитацията вземане на проби и изпитване на трансформаторни масла по следните показатели:

  • плътност при 20ºC (g/cm³)
  • пробивно напрежение (kV)
  • съдържание на вода (mg H2O/kg oil)
  • пламна температура (ºC)
  • киселинно число (mg KOH/g oil)
  • наличие на водоразтворими киселини и основи
  • коефициент на диелектрични загуби (tg δ)
  • специфично обемно съпротивление ( GΩ.m )

Химическата лаборатория при ЦЕРБ ЕАД предлага  изпитвания на трансформаторно масло и извън обхвата на акредитация по показатели:

  • диелектрична проницаемост ( ε )
  • кинематичен вискозитет при 40°C (mm2/s)