Share
Направи запитване !!!

Транспорт

Транспортното звено на ЦЕРБ ЕАД е лицензиран превозвач на тежки и извънгабаритни товари в страната.
Транспортната дейност е обезпечена с: баластни влекачи “Mercedes” модел 3850; четириосно ремарке “SHOERLE” 60 t, тип Т60.41; осемосно модулно ремарке с хидравлично изравняване на натоварването на осите “SCHOERLE” - 120 t тип К 64.120.24; ЖП вагон лодка “MAN” 20 оси 250 t, оборудвана с бордова хидравлика за транспорт на самоносещи се товари.

Конструкцията на вагон-лодката позволява с помощта на окачване на допълнителна междинна платформа да се транспортират и несамоносещи товари с маса до 200 t.

Шосейната техника е с активно локално управление на тележките, което я прави маневрена за работа в тесни транспортни коридори.

Транспортират се, както трансформатори и електрически машини, така и товари от всички отрасли на промишлеността.

Дейността по товарене, разтоварване и центроване се извършва от опитен такелажен екип.