Ремонт на трансформатори

Типове трансформатори

 • Силови трансформатори с мощност до 250 MVA и напрежения до 400 kV
 • Разпределителни трансформатори с мощност до 1600 kVA и напрежения до 35 kV
 • Aвтотрансформатори с напрежения до 400 kV
 • Специални трансформатори: реактори, Петерсенови бобини, заваръчни
 • Пещни трансформатори и шунтиращи реактори с мощност до 50 MVA
 • Измервателни маслени трансформатори: напреженови, токови, комбинирани с номинални напрежения до 220 kV

Извършвани дейности

Ремонт на магнитопроводи

 • Проверка на изолационните системи и състоянието на заземяванията. При откриване на дефекти, отстраняване на същите
 • Проверка на притегателните възли и детайли и подмяна на повредените, ако има такива
 • Проверка на състоянието на пластините на магнитопровода и на изолациите между тях. При откриване на повредени пластини – почистване и изолиране на повредените участъци по специална технология с цел възстановяването на нормалното състояние на магнитопровода. При по-сериозни повреди, подмяна на пластини или цели пакети, след демонтиране на намотките и разшихтоване на магнитопровода или на части от него
 • Донатягане на притегателните системи на магнитопровода с усилия съгласно техническата документация на завода производител
 • Електрически и изолационни измервания за доказване годността на магнитопровода
   

Ремонт на намотки и производство на нови

Ремонтът може да бъде частичен (подмяна на секции, подложки, лайсни или отделни малки участъци от проводника), или цялостен, т.е.изработване на нови намотки. ЦЕРБ ЕАД разполага с необходимите за целта бобинажни машини и висококвалифициран персонал.

При извършване на основен ремонт, в зависимост от състоянието на трансформатора, ЦЕРБ ЕАД предлага и модернизиране на конструкцията, което може да включва изграждане на система за херметизирана защита на трансформаторното масло, монтиране на автоматични предпазни клапани срещу вътрешно свръх налягане, смяна на проходни изводи, монтиране на съвременни апарати за защита и управление и др.

Контролните диагностични измервания се извършват от специалистите на изпитвателната станция, на базата на действащите български и международни стандарти. За целта ЦЕРБ ЕАД разполага с необходимите апарати и средства за измерване, в т.ч.и с лаборатория за изследване на трансформаторни масла.

 

Технологично оборудване

 • Навивачни машини за изработване на бобини с дължина до 2 m и маса до 2,5 t
 • Щанци за изолационни детайли
 • Апарати за челно спояване на проводници
 • Машини за допълнително изолиране на проводник
 • Машини за огъване на цилиндри
 • Машини за рязане на пресшпан за яки
 • Машини за навиване на яки
 • Преса за лайсни
 • Мостови кранове с товароподемност 2,5, 15, 100 и 160 t
 • Вакуум сушилня с електрическо нагряване
 • Вакуумсушилни с паронагряване
 • Подвижна маслопреработваща система с вградени вакуумпомпи “Микафил”