Ремонт въртящи се ел. машини

Типове електрически машини

 • хидрогенератори с мощност до 237 MVA - статори и ротори
 • турбогенератори с мощност до 220 MW - статори и ротори
 • асинхронни двигатели с мощност до 10 MW - ниско и високо напрежение
 • синхронни двигатели и компенсатори с мощност до 5MW
 • постояннотокови двигатели с мощност до 200 kW
 • индукционни генератори
 • индукционни регулатори
 • променливотокови колекторни двигатели
   

Извършвани дейности
Ремонт на магнитопроводи

 • Определяне на електрическите загуби в магнитопровода
 • Разшихтоване на магнитопроводи
 • Почистване на старото лаково покритие на ламелите, нанасяне на ново и изпичане
 • Изработване на нови ламели
 • Хидравлично опресоване на магнитопровода
   

Ремонт на намотки и производство на нови

 • Ремонтът може да бъде частичен – възстановяване на междунавивковата изолация, изработване на нова изолация на активната част и челата на секциите или цялостен, т.е. изработване на нови намотки. Нови намотки се изработват по технология RESIN RICH.

ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД разширява номенклатурата на ремонтираните от дружеството електрически машини.

Технологично оборудване

 • Машини за навиване на секции
 • Машини за макетиране на секции
 • Машини за бандажиране на активната част
 • Преси за изпичане на секциите в каналната им част
 • Електропещ за снемане на лаково покритие от ламели
 • Машина за нанасяне на ново лаково покритие
 • Хидравлично оборудване за пресоване на статорни пакети
 • Високоволтова изпитвателна апаратура
 • Мостови кранове с товароподемност 2,5, 15, 100 и 160 t
 • Глава за нанасяне на изолация