Share
Направи запитване !!!

Развойна дейност

По време на Международния технически панаир, ЦЕРБ ЕАД представи два нови продукта. Единият е Интегрирана система за дистанционен вибрационен мониторинг и диагностика FIS-AT EL 2000. Системите за мониторинг на вибрации са ефективни за намаляване на общите разходи за експлоатация и ремонт на всички видове въртящи се машини. Мониторингът на вибрационните нива, с течение на времето, позволява на добре подготвен инженер да подскаже зараждащи се проблеми, преди да възникне сериозна повреда. Машинните повреди и скъпоструващи забавяния на производството могат да бъдат предотвратени. Вибрационният анализ се използва като инструмент за определяне на състоянието на оборудването и на конкретната причина за експлоатационните проблеми на машините. Това ускорява ремонта и намалява разходите за поддръжка и дава възможност ремонтите да бъдат планирани.

Другата система е CBC NG, която е цялостна SCADA система за ефективно управление на реактивните мощности в преносната електрическа мрежа – подобрява качеството и ефективността на системите за електрическа енергия, свежда загубите на мощност до минимум и прави експлоатацията на мрежите по-рентабилна. Използването на системи, базирани на технологията за дигитален контрол, предоставя адаптивно и оптимизирано решение за постигане на контрол и наблюдение. CBC NG включва иновативен регулатор на кондензаторен блок за разпределителни подстанции за високо и средно напрежение, защитена SCADA мрежа и набор от интегрирани, усъвършенствани софтуерни решения за централизирано управление, мониторинг и анализ.