Контрол на метали

В центъра се извършват изпитвания на:

 • метали и сплави-прокат, тръби и тръбни изделия, изковки и отливки
 • котли и котелно оборудване
 • метални тръбопроводи, съдове под налягане
 • турбини - валове, лопатки, диафрагми, корпуси, клапани, болтове, шпилки
 • генератори - ротори, бандажни възли;
 • подемно-транспортни съоръжения - носещи конструкции на кранове, заварени съединения, куки, дръжки на леярски кофи, тегличи и носещи елементи на ремаркета
 • заварени съединения и пружини
   

Извършват се изпитвания по следните методи:

 • безразрушителни методи
 • микроструктурен анализ
 • механични изпитвания на опън
 • високотемпературни изпитвания на пълзене и продължителна якост
   

Основната насоченост в дейността на Центъра за изпитване на метали е оборудването на ТЕЦ и по-специално на тръби и тръбни изделия, съдове под налягане, корпусни детайли от котелното оборудване, турбинно оборудване, генератори.


На базата на задължителните за лабораторията наредби и инструкции, Центърът разполага и с методики, собствена разработка като:

 • методика за изследване на валовете на турбинни ротори от страна на осовия канал, където се включват визуален оглед с ендоскоп, ултразвуков контрол и измерване на остатъчната деформация (крип) на вала

 

 • методика за безразрушителен контрол на бандажните пръстени на ротори на турбогенератори с водородно охлаждане
 • изпитвания на турбинни лопатки с ултразвук и чрез методите на вихровотоковата дефектоскопия
 • методика за извършване на входящ контрол на новодоставени стоманени безшевни тръби за котелното оборудване в ТЕЦ