Share
Направи запитване !!!

Вибробаланс и регулиращи системи

Лабораторията извършва следните дейности:

  • Вибродиагностика на турбо и хидрогенератори, парни турбини, ел. двигатели, вентилатори и други въртящи се механизми с опори на търкалящи се или плъзгащи се лагери.

Вибродиагностичните методи прилагани от специалистите на отдела, спомагат за намаляване авариите, престоите, и скъпоструващите ремонти на съоръженията.

  • Балансировка на турбо и хидрогенератори, парни турбини, ел. двигатели, вентилатори и други въртящи се механизми на стенд или на собствени опори.

Отделът разполага с 3 стенда за динамично балансиране на ротори. На два от тях се балансират ротори с маса от 10 kg до 3000 kg. На мобилен стенд IRD BK 140 се извършва балансировка на ротори с маса от 3000 kg до 110 000 kg.

Качеството на извършената балансировка на стендовете отговаря на стандарта ISO 1940-1:2003. По желание на клиентите, ВРС извършва балансировка на въртящи се машини и съоръжения на собствени опори.

  • Настройка на регулиращи системи на парни турбини.

Хидравличната система за регулиране е жизнено важен възел, от който зависи в огромна степен безаварийната работа на парната турбина и турбоагрегата като цяло. Възникнала неизправност в нея може да доведе до тежки аварии свързани с големи финансови загуби. Качественият ремонт и правилната настройка на регулиращите системи, са определящ фактор за коефициентите на неравномерност и нечувствителност, с които работят парните турбини в ТЕЦ и АЕЦ.

Извършват се настройка на регулиращите системи на парни турбини и снемане на статичните им характеристики след основни или профилактични ремонти.