За нас

ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД е създадена през 1948г. и се е утвърдила като надежден доставчик на услуги, свързани с ремонтиране на съоръженията, инсталирани в енергийните обекти на страната.

В зависимост от обема и спецификата на съоръженията, диагностиката, изпитването и ремонтът се извършват на място или в заводски условия в цеховете на ЦЕРБ ЕАД.

За повече от 60 години съществуване, предприятието се е специализирало в следните дейности:

 • Ремонт на всички видове въртящи се електрически машини
 • Ремонт на сухи и маслени трансформатори и автотрансформатори
 • Диагностика, електрически измервания и изпитвания на електрически машини, трансформатори, защитни съоръжения и материали
 • Вибродиагностика и балансировка на ротори, турбини, помпи и вентилатори
 • Контрол на метала
 • Превоз на тежки габаритни и извънгабаритни товари по шосе и ЖП
 • Производство на резервни части и нестандартно оборудване за електрически машини; отливки с маса до 2 t от въглеродна стомана; арматура токопроводима за силови кабели и проводници
 • Производство на нови трансформатори и въртящи се електрически машини

ЦЕРБ ЕАД развива своята производствена дейност в цехове и лаборатории на обща площ от 20 000 кв.м. в това число:

 • производствени сгради
 • складови помещения
 • маслено стопанство с вместимост 380 t
 • лаборатории и изпитвателни станции
 • административни сгради

Дружеството притежава необходимото за дейността стандартно и специализирано оборудване: вакуум сушилни, кранове с товароподемност до 300 t, технологична линия за производство на секции за високоволтови двигатели и генератори SCHUMAN, технологична линия за възстановяване междуламелната изолация на статори и ротори, машини за студена обработка на металите - универсални стругове, фрези, каруселни стругове (ø2500 mm), фрезхобел, борверг, щос, шлайф машини за кръгло и плоско шлифоване и др. Вибродиагностиката и балансировката се извършва с апаратура на фирмите “BRUEL & CAER” и “ENTEK IRD”.