За нас

DTS - „Цифрови Преносни Системи ООД” е частна фирма, основана през 1992г. с основен предмет на дейност разработка, производство, инженеринг и сервиз на телекомуникационно оборудване за пренос по ефир на цифрова информация на далечни разстояния. Дейността й стартира с модернизиране на стационарните и мобилни радиорелейни станции на Българската армия чрез разработка и въвеждане на въоръжение на изделията “Цифров модем MD414 за радиорелейна станция Р414” и “Цифров модем MD409 за радиорелейна станция Р409” получили висока оценка на международното изложение “ХЕМУС’98” за електронна апаратура с военно и специално предназначение в качеството им на 100% “know-how” на DTS.

През 1995г. се открива ново направление в дейността на фирмата в областта на системите за автономно електрозахранване която постепенно става основна и се развива в следните основни направления:

  • дистрибуция на ексклузивна основа, инженеринг и сервиз на непрекъсваеми токозахранващи устройства - UPS, синхронни комутатори - ATS, филтри за хармоници и соларни инвертори, всички от портфолиото на френско-италианския производител SOCOMEC;
  • доставка, инженеринг и сервиз за стабилизаторите на напрежение на италианския производител GTEC;
  • дистрибуция, инженеринг и сервиз за дизелгенераторите на италианския производител VISA S.p.a.;
  • инженеринг на радиорелейни системи;
  • доставка на батерии тип VRLA от английския производител ULTRACELL; 

Като коректен и предпочитан партньор на компютърни и телекомуникационни компании и в сътрудничество с електротехнически и строителни фирми DTS печели значителен брой обществени поръчки като реализира престижни инсталации за държавната администрация, банковия и застрахователния сектор, търговията, индустрията, медицината, транспорта и услугите и др. 

Според анализ на IDC за българския пазар на непрекъсваеми токозахранващи устройства през 2008 година с най-голям пазарен дял във всички сегменти над 10kVA са UPS-ите на SOCOMEC реализирани от DTS. 

Високото качество и надеждност на предлаганите от нас продукти и услуги съчетани с атрактивните търговски условия, с коректността и професионализма ни гарантирани от внедрената международна система за качество ISO9001-2008 са нашата протегната ръка към бъдещи партньорства и съвместни проекти под мотото “Да успеем заедно”.