Товаро-разтоварна техника

  • Товаро-разтоварни рампи - Товаро-разтоварните рампи на Hörmann са добре обмислени решения за прецизно изравняване на разликата в нивото между различно високите камиони и товарните платформи.
  • Товарни шлюзове - Товарните шлюзове се поставят пред халето. Това означава: халето може да се използва изцяло, чак до външните стени.
  • Уплътнения за врати - Предлаганите от Hörmann уплътнения за врати защитават товарените стоки от атмосферните влияния, спестяват енергийни разходи, предотвратяват теченията, а с това и отсъствията на персонала по болест.