Инженерно-геоложки проучвания

Прокарване на ядкови проучвателни сондажи с диаметър от 59 до 168мм. Опробване и анализ на пробите в лицензирани лаборатории. Оценка носимостта на земната основа за:

  • жилищно строителство
  • промишлено строителство
  • пътно строителство
  • хидротехническо строителство

Оценка на устойчивостта на наклонени терени и проучване на свлачища. Изготвяне на инженерногеоложки доклади.