За нас

Фирма ХИДРОКАП ООД се занимава с търговия с хидравлични изделия и компоненти, производство на хидравлични миниагрегати и станции с малка мощност. Офисът на дружеството се намира в град Казанлък.

Фирма ХИДРОКАП ООД извършва търговска дейност в страната и чужбина с хидравлични елементи и системи:

  • Хидравлични зъбни помпи;
  • Клапани;
  • Станции и миниагрегати, ръчни разпределители, електромагнитни разпределители, аксиално бутални помпи и приводи за тях, складова техника, група аксесоари - филтри, наливници манометри, колена и фланци, както седалки за ел и мотокари;
  • Двигатели както асинхронни така и постоянно токови;
  • Възможност за куплиране на мотор-помпи по избор на клиента;
  • Циркулационни помпи и моторредуктори;
  • Фирмата извършва още и инженерингова дейност.