Сервиз

1. Ремонт на аксиално-бутални, пластинкови и радиално-бутални помпи и хидромотори за: комбайни, трактори, фадроми, челни товарачи, багери, сонди, асфалтополагащи машини, валяци и други.

2. Продажба на нови помпи и хидромотори с гарантирано качество, директно от производител.

3. Дистрибуция на резервни части за аксиално-бутални помпи и хидромотори.

4. Диагностика и сервиз на:

4.1 Селскосопански машини - комбайни, трактори,  товарачи и други. 

4.2 Строителни машини - бетон-помпи, бетоновози и други.

4.3 Пътностроителни машини, валяци, асфалтополагащи машини, багери и други.

5. Регулиране и настройки на хидропомпите и хидромоторите, съобразно наличната двигателна мощност на съответната машина. Настройка съгласно каталожните данни на хидравличната единица.