CSP

  • Концентрирана слънчева енергия

Това е процес на фокусиране на слънчевите лъчи върху ограничена площ чрез използването на лещи и огледала.

В комбинация с фотоволтаични панели, в следствие на увеличаване размера на светлинните лъчи, се максимализира електрическата ефективност.

ХЕК е посветен в предоставянето на изключителни услуги на конкурентни цени.

Доказан представител сме на професионално инсталиране в равитието до ключ на КСЕ.

Това е доходен бизнес с ниска степен на риск, тъй като слънцето е безплатен и богат на суровини източник, в нестабилността и промяната на световната икономика.