ХИДРО

"Хидроенергийна Компания” ООД е специализирана в проектирането, строителството и екплоатацията на водноелектрически централи /ВЕЦ/. Това включва предпроектни проучвания,проектиране и издаване на разрешително за строеж, строителство, монтаж, експлоатация и всякакъв вид консултации в сферата на хидроенергийния потенциал.

  • Предпроектни проучвания

Предпроектните проучвания изискват едно високо ниво на експертност, опит и отговорност. "Хидроенергийна Компания" ООД с работата си гарантира на своите клиенти, че са направили правилния избор при проектиране на водноелектрически централи /ВЕЦ/ в лицето на опита и професионализма, който притежаваме.

  • Проектиране и разрешителни

"Хидроенергийна Компания" ООД извършва проектиране и изграждане на водноелектрически централи /ВЕЦ/ "до ключ". Това включва хидравлични изчисления на МВЕЦ, инженерно-геоложки и хидрогеоложки анализи, топография, строително-конструктивна документация. Също така ние предлагаме съдействие за получаване на разрешения и лицензии и подготвяне на необходимата документация за издаване на разрешително за строеж.

  • Строителство и монтаж

"Хидроенергийна Компания" ООД разполага с опитен екип от хидро и електроинженери, които имат нужните умения и познания за изграждането на една водноелектрическа централа /ВЕЦ/.Част от екипа има тясна специализация в чужбина, което дава на компанията едно голямо предимиство пред конкурентите и.

  • Експлоатация и поддръжка

"Хидроенергийна Компания" ООД съдейства с обучение и специализиране на персонала за управление на съответното хидротехническо съоръжение, както и предлага варианти на договори за сервизна поддръжка от съответните фирми производители.

  • Консултации

Благодарение на дългогодишния стаж и многото обекти реализирани от екипа ни, ние можем да Ви предоставим различни варианти за оползотворяване на хидроенергийния потенциал за обекти във всеки един етап от изграждането им или по време на екплоатация.