ФОТОВОЛТАИК

"Хидроенергийна Компания" ООД извършва изграждане на фотоволтаични електрически централи /ФЕЦ/ "до ключ". Това включва предпроектни проучвания, проектиране и изкарване на разрешително за строеж, строителство и монтаж, експлоатация и поддръжка и консултации в сферата на фотоволтаиката.

  • Слънчево-енергиен одит

Хидроенергийна Компания извършва слънчево-енергиен одит според Наредба № 16 - 27 от 22 януари 2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници.

  • Предпроектни проучвания

Предпроектните проучвания в сферата на възобновяемите източници на енергия /ВЕИ/ изискват едно високо ниво на експертност, опит и отговорност. В близкото минало на фотоволтаиката страстта беше необходимото условие на един инвеститор да участва в даден проект. Сега на базата на икономически анализи ефективността и доходността на фотоволтаичните електрически централи /ФЕЦ/ могат да бъдат значително повишени. Ето защо нашите проекти се отличават с екологичен и икономически аспект и правят "Хидроенергийна Компания" ООД да бъде вашия правилен избор за проектиране на фотоволтаични електрически централи /ФЕЦ/.

  • Проектиране и разрешителни

"Хидроенергийна Компания" ООД извършва проектиране и изграждане на фотоволтаични електрически централи /ФЕЦ/ "до ключ". Използването на реални метео данни от нашата тестова PV система и професионален софтуер за проектиране гарантират тъй нужната сигурност за един всеки инвеститор за успешно реализиран проект. Също така компанията ни подготвя цялата необходима документация за получаване на разрешения и лицензии и оказва съдействие за издаване на разрешително за строеж.

  • Строителство и монтаж

Ако притежавате земя и търсете нейното екологично и доходоносно използване? Ако професионализма и надеждността са важни за вас? В този случай "Хидроенергийна Компания ООД" е вашия правилен избор. Свържете се нас и ние ще превърнем идеите Ви в реалност.

  • Експлоатация и поддръжка

Високата степен на квалификация, която притежава екипа ни и партнъорството ни само с най-добрите производители в сферата на фотоволтаиката е гаранция за сигурност и надежна работа на Вашата фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/.

  • Консултации

"Хидроенергийна Компания" ООД e вашия най-добър избор за контакт, когато търсите експертно мнение при проектирането на фотоволтаични електрически централи /ФЕЦ/. Ние сме на разположение през всичките фази от вашето проектиране като консултативен и деен партнъор. Особенно прохождащите компании в тази сфера ще получат една обстойна техническа и икономическа оценка.