Share
Направи запитване !!!

СТРОИТЕЛСТВО

Изграждането на нашите проекти до ключ е трудна и вълнуваща част за нас. Ето защо, чрез предоставяне на услуги единствено за изграждане на хидротехнически съоръжения (напорни тръбопроводи, деривации, прием и т.н.), ние непрекъснато тестваме и се стремим към подобряване познанията на нашите експерти и техници. ХЕК предлага качество и прецизност, за строежите, които изпълняваме за нашите клиенти.

  • Консултации

Благодарение на дългогодишния стаж и многото обекти реализирани от екипа ни, ние можем да Ви предоставим различни варианти за оползотворяване на хидроенергийния потенциал за обекти във всеки един етап от изграждането им или по време на екплоатация.

  • Строителство и монтаж

Строителството и монтажа на хидротехнически съоръжения е основната част при изпълнението на проектите "до ключ". За това сме изградили необходимата база от материални и нематериални активи, които ни дават възможността прецизно да извършваме строителството на различни типове хидротехнически съоръжения.