За нас

"Хидроенергийна Компания" ООД е компания осигуряваща интегрирани консултантски услуги и изпълнение "до ключ" на инвестиционни проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/.

Нашите експерти притежават богат практически опит най-вече в проекти за изграждане на водноелектрически централи /ВЕЦ/, като от началото на 2007 година в обслужващото ни портфолио бе добавено изпълнение и "до ключ" на фотоволтаични електрически централи /ФЕЦ/.

Компанията ни извършва също чисто строителни дейности на хидротехнически съоръжения и фотоволтаични електроцентрали.

Като българска компания, ние разработваме и предлагаме пълен инженеринг, изграждане и експлоатация на Водноелектрически централи, както и електроенергия от възобновяеми източници, управление на горското стопанство, както и повишаване на ефективността на обществените активи и мрежи. изпълняващата експлоатация и поддръжка, услуги за много от Водноелектрически централи, които са изградени на територията на България.

На международно равнище се занимаваме с изграждането и на Фотоволтаични, хидро и вятърни централи, и осъществяваме пълен мениджмънт, операции и поддръжка на вече изградени централи.

Във Фотоволтаичния сектор, ние имаме повече от 368 MWp инсталирани мощности, повечето от които са изградени през последните години. В сектора на вятърната енергия предлагаме монтаж и демонтаж на вятърни генератори за проекти в цяла Европа.

Като водеща организация в това отношение, ние се задължаваме винаги да предлагаме продукти, удовлетворяващи изискванията на нашите клиенти по отношение качеството и професионалното изпълнение. Нашата дейност и нашия успех се основават на защитата на интересите на клиентите ни.

История

Хидроенергийна Компания ООД започва като Хидроенергострой - строителна компания, създадена в България през 1998 година.

През 2002 г. компанията разширява своя обхват на услуги като добавя изграждането на Водноелектрически централи портфолиото и да стане лидер на българския пазар.

През 2006 г. започнахме разработване и изграждане на слънчеви Фотоволтаични инсталации и в момента нашите услуги са достъпни по целия свят. В компанията работят над 350 служители и имаме представителства в Гърция, САЩ, Великобритания и Чили. Имаме изградени над 80 MW хидро и фотоволтаични централи.

Хидроенергийна Компания ООД, както е сега , е създадена през 2006 г. и представлява партньорство между Иван Чапов, Кирил Чапов и Владимир Табутов.

Партньори

ХЕК предоставя високо ниво на обслужване на ексклузивни клиенти – това изисква навременни и адекватни решения. Създаването и поддържането на дългосрочни устойчиви партньорства е в основата на нашето национално и международно израстване. Ние си сътрудничим с водещи индустриални международни доставчици, за да отговорим на днешните предизвикателства на строителната и енергийна индустрия.