Share
Направи запитване !!!

Пресови изделия

„Хидрофорс ВБФ“ произвежда стандартни и нестандартни каучукови пресови изделия. Предлагаме също и проектиране и изработка на матрици и детайлипо чертеж. Свържете се с нас за да обсъдим възможностите и сроковете за изпълнение.