Каучукови смеси

„Хидрофорс ВБФ“ предлага широка гама от собствени разработки в областта на каучуковите смеси. Смесите, които предлагаме са разработени от висококвалифицирани специалисти в областта на химическата промишлиност - експерти, разполагащи с дългогодишен опит в разработката и внедраването на каучукови смеси за промишлени нужди. Нашите смеси се отличават с високо качество, параметри и цена съобразени с нуждите на българския пазар.