За нас

"ХИДРОТЕХНИКА" АД гр. Стамболийски е първоприемник на МТС гр. Кричим, създадено на 19.03.1955г, Ремонтно Техническа Станция през 1962г, след което прераства в Ремонтен завод "Димитър Шагаданов". С решение 335/11.12.1990г става ДФ"Хидротехника".

С настоящите промени става акционерно дружество с предмет на дейност: Производство на резервни части за хидравлични уредби и системи за пътно строителна техника, селскостопански машини,автомобили, нестандартно оборудване и възстановяване на детайли, възли и агрегати, проекто-конструкторска и инженерингова дейност.Сервиз на хидравлични уредби. Оторизиран сервиз на "Линде"-Германия.

Използвайте нашия опит:

  • 50 години постижения
  • 50 години сервизна дейност
  • 50 години компетентност