За нас

ФЛЕКСИКОН БГ, гр. Кърджали е фирма, създадена през 2000 година изключително за конфекциониране и продажба на гъвкави полипропиленови контейнери, big bags /FIBC- flexible intermediate bulk containers/ и вече 12-та година работи за популяризирането и налагането на този вид опаковка в страната и навън.

Ние изработваме цялото разнообразие от стандартни ПП контейнери, в т.ч. такива с уплътнителни ленти, както и т. нар. Q-bags. ПП контейнерите представляват потребителска опаковка за транспортиране и съхранение на разнообразни насипни продукти с различни видове транспортни средства.

Eкипът на Флексикон БГ работи и произвежда опаковки с осъзнатата отговорност, че от качеството на нашата работа зависят безопасността на хората, използващи нашите изде-лия, както и опазването на околната среда от разпиляване на продукт.

Надяваме се, че нашите Клиенти ни отличават от останалите Производители и Доставчи-ци на ПП-контейнери по нашия собствен стил на работа, в т.ч.:

 • изключително лесен и бърз достъп до нас, кратък срок за обработване на запитва-нията, своевременно осигуряване на консултиране, при необходимост и др.;
 • прецизна точност по отношение качеството на изделията и спазване на кратките срокове за изпълнение на поръчки;
 • поддържане на партньорски отношения на взаимно разбиране и помощ с нашите Доставчици, Клиенти и работници- всеки печели от работа в условия на взаимно доверие и удовлетворяване на очакванията;
 • гъвкавост-светът се променя и ние постоянно инициираме нововъдения, водещи към по-добри резултати;
 • независимост- малки, но независими сами, заедно всички чертаем и градим бъде-щето си;
 • глобална ориентация- ние внасяме материали от различни страни и изнасяме готова продукция извън България, толерантни сме към културните, етнически и религиозни различия, нашето производство е организирано екологично отговорно.

В първите години от съществуването на Флексикон БГ работихме съвместно и се учехме от " най-големите" в производството и разпространението на ПП –контейнери в света- Storsack Eurea Group, Германия.

Вече разполагаме със собствена производствена база в гр. Кърджали, която е адекватно оборудвана с необходимата ни техника за производство на гъвкави ПП-контейнери и от-лично подготвен и отговорен екип от хора, които успешно се справят с предизвика-телствата и конкуренцията на пазара.

През 2009 година успешно въведохме Интегрирана система за управление на качеството и околната среда ISO 9001;2008 и СЯД 14001м2004.

Eкипът на Флексикон БГ работи и произвежда опаковки с осъзнатата отговорност, че от качеството на нашата работа зависят безопасността на хората, използващи нашите изде-лия, както и опазването на околната среда от разпиляване на продукт. Надяваме се, че нашите Клиенти ни отличават от останалите Производители и Доставчи-ци на ПП-контейнери по нашия собствен стил на работа, в т.ч.:

 • изключително лесен и бърз достъп до нас, кратък срок за обработване на запитва-нията, своевременно осигуряване на консултиране, при необходимост и др.;
 • прецизна точност по отношение качеството на изделията и спазване на кратките срокове за изпълнение на поръчки;
 • поддържане на партньорски отношения на взаимно разбиране и помощ с нашите Доставчици, Клиенти и работници- всеки печели от работа в условия на взаимно доверие и удовлетворяване на очакванията;
 • гъвкавост-светът се променя и ние постоянно инициираме нововъдения, водещи към по-добри резултати;
 • независимост- малки, но независими сами, заедно всички чертаем и градим бъде-щето си;
 • глобална ориентация- ние внасяме материали от различни страни и изнасяме готова продукция извън България, толерантни сме към културните, етнически и религиозни различия, нашето производство е организирано екологично отговорно.