За нас

"ФИБРОТЕХ" ООД  произвежда и продава широка гама изделия от стъклопласт, на базата на полиестерни и винил естер смоли, включително и смоли, предназначени за специални цели (устойчиви на химикали, UV стабилизирани, незапалим и др.).

Стъклопластта е композитен материал на базата на синтетични смоли, подсилени със стъклени влакна. 

Стъклопластта има много добри свойства, което го отличава от другите материали. Най-интересни са следните свойства:

 • Явява се конструктивен материал с високи якостни показатели и отлична химическа и износо устойчивост при сравнително неголямо относително тегло - 1,6 до 1,8 кг./дм3. 
 • Има ниска топлопроводност, добра радио проницаемост, електро- и звукоизолационни свойства, добра атмосферна устойчивост. 
 • В случай на счупване или повреда, може лесно да бъде ремонтиран.
 • Възможността за създаването на изделия с различни форми и размери.
 • Не се подава на корозия и е устойчив към въздействие на химически агресивни и неутрални среди (органични и неорганични течни и твърди вещества с кисел, алкален и неутрален характер, като: органични и неорганични киселини, основи, соли, нафта, морска вода и други.).

 Продуктите на “ФИБРОТЕХ” ООД са:

 • Универсални, годни за многократна употреба.
 • Изключително здрави и износоустойчиви.
 • Висока надеждност –дълъг живот (над 15 години).
 • Леки по тегло.
 • нисък коефициент на линейно разширение
 • Лесно преносими без специално оборудване и лесно транспортируеми.
 • Превъзхождат многократно тежките, неудобни и подложени на корозионни процеси метални съдове.
 • Устойчивостта им спрямо химически реагенти позволява да бъдат изместени изделията, произвеждани от неръждаема стомана, хром - никелова стомана и др.
 • Изделията могат да се комплектоват с допълнителни части и арматури по желание на потребителя.

Използваното от "ФИБРОТЕХ" оборудване и технология на производство може да разгърнете пълния потенциал на използвания материал.