Фураж за прасета

  • Пълноценен комбиниран фураж за предстартер прасета бозайници (гранула) 11-1 - Фуражът да се изхранва през периода на бозаене.
  • Пълноценен комбиниран фураж за прасета бозайници 12-1 - Фуражът се изхранва на воля до 20 кг живо тегло. Средната консумация на ден е от 0,5 до 1 кг.
  • Пълноценен комбиниран фураж за подрастващи прасета 14-1 - Фуражът се изхранва на воля до 60 кг живо тегло. Средната консумация на ден е от 1,5 до 2 кг.
  • Пълноценен комбиниран фураж за свине - Угояване 16-1 - Фуражът се изхранва на воля до 110 кг живо тегло. Средната консумация на ден е от 2,5 до 3 кг.
  • Пълноценен фураж за прасета "Весел Двор" - Фуражът се изхранва на воля до достигане на 100 кг. живо тегло.