Фураж за крави

  • Пълноценен комбиниран фураж за телета - Стартер 25-17 - Фуражът се изхранва на воля от 7-мия ден до 3-ия месец, съчетан с доброкачествено ливадно или люцерно сено и с млечна храна.
  • Пълноценен комбиниран фураж за телета - Угояване 25-15 - Фуражът се изхранва след 3-ия месец от 2 до 3 кг дневно, съчетан с обемисти фуражи.
  • Пълноценен комбиниран фураж за дойни крави 27-16 - Изхранва се по 0,5 кг на всеки килограм мляко, получено от основната дажба.
  • Пълноценен фураж за крави "Весел Двор" - Изхранва се по 0.5 кг. на всеки килограм мляко, получено от основната дажба.