За нас

40 ГОДИНИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР “ЗОРНИЦА” - БУРГАС 
 

Учебен център “Зорница” ЕООД – Бургас има дългогодишен опит в обучението на работници и специалисти по:

 • всички видове строителни специалности;
 • електро- и газозаварчици; заварчици в защитна газова среда (СО2 или аргон);
 • електро- и мотокаристи; кранисти на автомобилни, мостови и кулакранове;
 • огняри, котляри и компресористи;
 • машинисти на подвижни работни площадки (автомоб. подемници и вишки);
 • машинисти на строителни машини (багери, булдозери, челни товарачи и др.); 
 • В и К монтьори; електро-монтьори;
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • експлоатация на съоръжения с повишена опасност;
 • квалификационни групи по електробезопасност;
 • товарно-разтоварни работи и други.


Наред с изброените по-горе професионални курсове в УЦ “Зорница” се провеждат и специализирани курсове и семинари по актуални теми или по конкрет-ни заявки от физически лица, търговски дружества и нестопански организации.

Центърът работи с щатни и хонорувани преподаватели, които са висококвалифицирани специалисти с дългогодишен практически и педагогически опит.

УЦ “Зорница” разполага със собствена материална база с добре обзаведени учебни кабинети, работилница по заваряване и хотел с 40 легла.

Сградата на Учебния център се намира до спортна зала “Б.Брънзов” в к-с “Зорница” (между блокове 44 и 45). До същата има удобен достъп с автобуси на градския транспорт. В непосредствена близост се намира платен паркинг за леки коли и автобуси.

На основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение и Решение с Протокол № 17 от 26.11.2003 г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение, беше издаден Лиценз № 200312098 на Център за професионално обучение към Учебен център "ЗОРНИЦА" ЕООД – Бургас.