Категория: Машини и машиностроене » Специализирани машини и оборудване

Град: Пазарджик, Пловдив, Русе, София

Адрес: гр. Пловдив, ул. Бяло Море №2 виж карта

Телефон: 032/607 640

Уеб сайт: www.trierra.com

Share

За нас

ТРИЕРА ООД град Пловдив е създадена в края на 1992 година. Основния предмет на дейност на фирмата е търговия, на територията на страната и извън нея с лагери за индустрията, за леки, товарни и тежкотоварни автомобили. Фирмата предлага широка номенклатура лагери, като практически са обхванати всичките 10 конструктивни групи и техните модификации. Обемите на реализираните приходи от продажби на лагери и големия портфейл от клиенти определят ТРИЕРА ООД като най-голямата фирма в страната и между първите три на балканите в този бранш. В основата на завоюването и утвърждаването на тези позиции стоят наложените от самото начало на започване, на дейността, принципи на етичност и коректност в отношенията с партньорите в бизнеса. За да гарантира на своите клиенти и доставчици , че в лицето на ТРИЕРА ООД те имат надежден, коректен и лоялен бизнес партньор, през пролетта на 2001 година, фирмата регистрира своя търговска марка в Патентното Ведомство на Република България / Патент # 49567/06.03.2001 и 50780/06.03.2001/. 

През юли 2003 година ТРИЕРА ООД получи сертификат за качество ISO 9001: 2000 от SGS /QBG 03/186 и HU03/0148/ и ежегодно покрива високите критерии за преподновяването му. 
Фирмата инвестира и в изграждането и сертифицирането на собствена лаборатория, в която под наблюдението на висококвалифицирани технически консултанти се подлагат на изпитание отделни партиди лагери от различните производители. Това се прави, както за нови марки и видове лагери, които фирмата смята да предлага на своите клиенти в страната и извън нея,така и за текущ контрол на наложени на вече на пазара продукти. Тази лаборатория помага и за по-точното и бързо решаване на възникнали проблеми на клиентите на фирмата, свързани с правилния избор, монтаж и експлоатация на лагерите. 
Фирмата се занимава и с транспортна дейност.