За нас

Транс 2007 ЕООД е фирма, която е със седалище и адрес на управление град Лом.

Компанията е с основна икономическа дейност - извършване на транспортни услуги.

Транс 2007 ЕООД предлага голямо разнообразие на услуги за транспортиране и притежава многогодишен и професионален опит в тази сфера. 

Благодарение на екипа си от специалисти, дужеството е успяло да спечели множество трайни клиенти и партньори, като отношенията им са базирани на взаимно доверие и коректност.