Share
Направи запитване !!!

Предпечатни и полиграфски услуги

Тих Труд“ ЕООД – Стара Загора разполага със собствена база за предпечат и полиграфия:

  • Проектиране, дизайн, предпечатна подготовка;

  • фотоплаки за офсетов печат;

  • “висок” и четирицветен офсетов печат;

  • форматиране и подвързване на печатни изделия;

  • различни видове стандартни и нестандартни документи: фактури, ведомости, бланки, формуляри;

  • книги, учебници, тетрадки;