За нас

Тих Труд ЕООД - гр. Стара Загора е основано през 1958г. като социално предприятие за осигуряване на заетост на хора с увреден слух. Дружеството е част от системата на съюза на глухите в България. В него работят 168 души, 60% от които са с увреден слух. Това му дава статут на специализирано предприятие за трудоустроени лица, ползващо преференции по ЗОП.

Тих Труд ЕООД - гр. Стара Загора работи основно в три направления:

  • Шевно производство;
  • Ремонтно строителни и бояджийски услуги;
  • Предпечат и полиграфия.

Фирмата се е утвърдила като надежден партньор с традиции и опит, гарантиращи качеството на продукцията.