За нас

Филиалът на Тимак Агро в България е открит през 2005 година и в течение на всичките години до момента професионалната работа на целия екип допринася за налагането на продуктите и утвърждаването на името им. Работата стартира със специфично и непознато до момента ноу-хау на българския пазар – предлагане на консултация директно на полето за всеки индивидуален клиент и конкретно предложение за специфичните нужди на отглежданите култури от специалисти агрономи.
Днес в Тимак Агро България работят над 20 агрономи – специалисти, готови да консултират всеки клиент по конкретните му проблеми.
Предлаганите продукти са в широка гама със специално разработени формули, съобразени с българските земеделски условия.

Група Рулие

От 1959 г. Група Рулие е утвърдила името си на специалист в правилното хранене на растенията, животните и хората. Тя възниква като малък семеен бизнес и прераства в независима индустрия, развила се в международен план. С времето марките й се превръщат в синоним на качество.

Група Рулие е ангажирана с контрола на всеки процес по дейността й – от извличането на суровини до завършването на крайния продукт.

Групата целенасочено развива дейността си, опирайки се на солидната си структура, но същевременно запазвайки и динамичността и предприемчивостта в нея. Въпреки вече утвърдените позиции на местно и международно ниво, експанзията в световен мащаб продължава.

Някои цифри:

  • Представителства в 40 страни и 60 производствени центъра
  • 7300 сътрудници, от които повече от половината извън Франция
  • На 55 години и винаги с положителни резултати 

Обединяващите ценности в компанията:

  • Човешкия капитал и желанието му да се развива
  • Непрекъснатото развитие на сигурността и безопасността
  • Израстването – възвръщаема инвестиция 

Отговорна индустрия:

  • Съвременни и иновационни технологии
  • Инвестиции, стимулиращи икономии на енергията
  • Локални производствени звена, гарантиращи обслужване на високо ниво