Предимства

 

Предимства на изделията на TECHNO-PLAST:

  • Гарантирана херметичност;
  • Равномерна дебелина на стените;
  • Липса на заварачни шевове;
  • Високи якостни показатели;
  • Малка собствена маса;
  • Не подлежат на корозия;
  • Годност за многостранна и многократна употреба;
  • Висока гладкост на стените, лесно се почистват;
  • На произволни места корпусите на съдовете могат да се разпробиват и да се заваряват щуцери - 2” външна резба;
  • Експлоатационен живот - не по-малък от 30 години.