За нас

Технохим БА ЕООД е регистрирана 1999г. с основна цел разработване и производство на специализирани реагенти и добавки за хранително-вкусова промишленост.

Нашите специалисти са с богат промишлен опит в химичната и хранителна технология, както и дългогодишна практика в научните изследвания. 


С течение на годините, бяха разработени голям брой адитиви, които превъзхождат по качества и разходни норми много от популярните вносни продукти, като за някои подотрасли бяха създадени уникални такива.

От 2007г. фирматa e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited. Управител - гл. технолог - инж. хим. Анатоли Стоянов е преминал и пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 – сертификат TQM № 6208/2006, както и е провел следдипломна квалификация в концерна „ФРИШ енд ФРОСТ” - Австрия.

 

Всички технологични разработки са верифицирани и съгласувани с НЦООЗ – Национален Център по Опазване на Общественото Здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност. 
На базата на големият химико-технологичен (особено в енерго химията и водоподготовката) опит, фирмата успя да разработи български вариант на конструкция, електроди и съпътствуващият електролит за електролизни енергоспестяващи отоплителни модули.