За нас

Терма Експерт Плюс ООД предлага широка гама от котли и камини на всички видове гориво - твърдо, течно и газообразно гориво, както и на електричество. Освен това, доставя всички възможни съставни части за отоплителните инсталации - отоплителни тела, арматура, изолации, тръбни системи, бойлери, помпи, комини и други.

Терма Експерт има добър опит в монтажа на все повече навлизащите алтернативни източници на енергия - слънчевите колектори.

Всички предлагани продукти са сертифицирани и имат съответните декларации за съответствие.

Всяко съоръжение може да бъде закупено на лизинг и то при по-добри условия от тези на банките. Терма Експерт Плюс работи по програма REECL. За съоръжения за изгаряне на твърдо гориво, котли на газ и слънчеви колектори, Вие можете да вземете кредит по програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома.

Терма Експерт Плюс непрекъснато разширява обхвата на дейността и са готови да задоволят нарастващите разнообразни изисквания на клиентите си.

Фирма Terma Expert  е специализирана в разработка и монтаж на инсталации оползотворяващибиомаса. Този вид инсталации ще заема все по-голямо място на пазара, поради възможността, горивния процес лесно да се автоматизира и ниската цена на добиваната топлинна енергия - от порядъка на 7 стотинки / Kw/h.

Най-често използваните горива в инсталациите на биомаса са дървесните пелети, дървесен чипс, дървесни стърготини, костилки от череши, вишни, сливи и други. Можете да посетите Биомаса център Пловдив, за да бъдете консултирани и да изберете най-удачния за Вас вариант.