За нас

 

Теоком Груп АД е създадено през 1993 г. Основната дейност на дружеството е отдаване на кулокранове под наем и автокранове под наем, услуги със строителна механизация и воден транспорт с товарни кораби по р. Дунав.

Теоком Груп АД притежава удостоверение за монтаж, преустройство, поддръжка и ремонт на съоръжения с повишена опасност.

 

Фирмата отдава кулокранове и автокранове под наем на водещи марки в производството на кулокранове и автокранове като Liebherr, Potain и Peiner.

Механизираният парк на фирмата разполага с общо 51 кулокрана (с горно и долно въртене), 12 автокрана, товаропътнически асансьори, друга строителна техника, както и средства за авто и воден транспорт.

Солидната материална база на Теоком Груп АД включва складове в гр. Костинброд и с. Мрамор с обща площ от около 8 декара, автосервиз и бобинажно отделение. Дружеството също разполага и с резервни части на склад за извършване на ремонтна и поддръжна дейност на кулокранове, автокранове, както и друга строителна и механизирана техника.

Персоналът на Теоком Груп АД наброява около 120 служители и работници. Сред тях са създадени квалифицирани бригади по монтаж и демонтаж на кулокранове; по поддръжката и преустройството им; бригади по сервизна дейност, както и мобилни групи.