Търговски площи

Изисквания за реда и начина за извършване на продажби на територията на тържището.

Продавачът е длъжен:

 • да продава стоката си съобразно действащото в страната законодателство;

 • да предоставя необходимата информация на всички държавни органи, упълномощени да правят проверки на територията на тържището;

 • да спазва стриктно настоящия правилник;

 • да извършва продажби само на територията на тържището;

 • да предлага своята стока от МПС-то или от подходящи поставки /палети, каси/

 • да не излиза извън границите на предоставеното му паркомясто и да не поставя каквото и да било пред жълтата ограничителна линия;

 • да предоставя на длъжностните лица от тържището верни и пълни данни за цените и сключените сделки /чл.54, т.5 от ЗСБТ/.

 • да не оставя без надзор стоката и МПС-то си.

Контрол върху изпълнението на изискванията се извършва от диспечерите, зам. управителите и контрольорите на тържището.

       Влизане, настаняване, престой и излизане на продавачите от тържището.

Влизане на продавача в територията на тържището става:

 • при наличие на свободно паркоместо;

 • след заплащане на такса и депозит гаранция;

 • Касиерът нанася регистрационният номер на МПС, № на паркомястото, име и фамилия, ЕГН и подпис на наемателя;

 • след представяне на диспечера на фискален бон /касова бележка/ за платена такса и попълнена анкетна карта за количеството и вида на внасяната стока,– с което да удостовери наемното отношение с “ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ” АД;

 • На задната страна на фискалният бон се поставя печат със следният текст: Декларирам , че съм запознат с правилника за вътрешният ред и приемам общите условия за извършване на продажби от МПС на територията на “Тържище София” АД.