За нас

“Тържище София” АД е акционерно дружество, което стартира своята основна икономическа дейност през 1996 година, със седалище град София. Фирмата е регистрирана като пазар на производителите в системата на общинските пазари “Младост”, предлагащомясто за търговия на едро, където производители да реализират стоката си.

През 2000 година тържището е закупено от фирмата “Обнова 2000” ООД, която е 100 % частна и възобновява дейността си. През 2002 год. дружеството с ограничена отговорност се преобразува в акционерно дружество “Обнова 2000” АД с 51000 лева капитал разпределен в 5100 поименни акции с номинална стойност 10 лева за акция. През същата  година дружеството се преименува на “Тържище София” АД - името, което носи и до днес.

Тържището е регистрирано и лицензирано по всички стандарти и изисквания на българското законодателство. Дружеството е член на Асоциация на тържищата в България и на Българската Стопанската Камара.
Дружеството разполага с поземлен имот от 32 дка в кв.”Дружба 1” в гр.София, където развива дейността си.

“Тържище София” АД има зад гърба си богат и дългогодишен опит, както и квалифициран работен състав, извършващ дадените услуги с високо ниво на професионализъм. 
Свържете се с “Тържище София” АД на посочените координати!